Khách hàng có thể sử dụng cắt và khoan tấm trong một máy và tiết kiệm ít nhất 50% chi phí cho hai máy. Phần đính kèm đầu vát tùy chọn của chúng tôi cho phép cắt và khoan vát tấm.

Yêu cầu
Đặc Điểm Kỹ Thuật Sản Phẩm
Chiều rộng đường ray (từ tâm đường ray đến tâm đường ray, mm) 3000, 3500, 4000, ... 12000
Chiều rộng cắt hiệu quả (mm) 1700, 2200, 2700, ... 10000
Chiều dài đường ray (M) 6, 9, 12,15... tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng. Không có giới hạn. Mỗi đoạn ray là 3M.
Chiều dài làm việc hiệu quả (M) 3, 6, 9, 12,.... (chiều dài đường ray - 2,5M = chiều dài làm việc)
Tốc độ định vị 18000 mm/min
Định vị chính xác 0.1 mm
Lặp lại chính xác 0.1 mm
Tùy chọn Cắt vát
Khoan Trục khoan tốc độ cao
Đường kính khoan tối đa 32mm, 50mm
Chiều dày khoan tối đa 50mm
RPM 3000
Côn trục chính BT40
Làm mát Làm mát bên ngoài
Tăng cường tự chọn Chức năng ta-rô
Tăng cường tự chọn Bộ chuyển đổi công cụ tự động: 10 công cụ