• Máy khoan thủy lực / tốc độ cao CNC AMG chủ yếu được sử dụng để khoan mặt bích, thiết bị trao đổi nhiệt, ống - tấm, lò hơi.
  • Trục chính chính xác, khoan tốc độ cao với chức năng phay nhẹ mỏng
  • Cả hai trục quay đều di chuyển độc lập với nhau bằng cách sử dụng phần mềm này, và có thể tự động điều chỉnh khoảng cách của chúng liên quan đến nhau, để cung cấp khả năng làm việc hiệu quả nhất.
  • Có thể khoan tấm không đều và hình tròn hoặc mặt bích
  • Có thể tự động xếp thứ tự lỗ
Máy Khoan Tấm Loại Bàn Tốc Độ Thường CNC - Mẫu FSD
TÌM HIỂU THÊM
Máy Khoan Tấm Loại Bàn Tốc Độ Thường CNC - Mẫu FSD
Máy Khoan Tấm Loại Bàn Tốc Độ Cao CNC - FSDH
TÌM HIỂU THÊM
Máy Khoan Tấm Loại Mở Tộng Tốc Độ Thường - FSDE
Máy Khoan Tấm Loại Mở Tộng Tốc Độ Thường - FSDE
TÌM HIỂU THÊM
Máy Khoan Tấm Loại Mở Tộng Tốc Độ Thường - FSDE
Máy Khoan Tấm Loại Mở Rộng Tốc Độ Cao CNC - FSDHE
TÌM HIỂU THÊM
Máy Khoan Tấm Loại Mở Rộng Tốc Độ Cao CNC - FSDHE