Máy cắt laser loại giàn CNC của chúng tôi hoàn hảo cho việc cắt tấm lớn với các đường ray dài của nó. Đặt 2 hoặc nhiều tấm với nhau để cắt liên tục từ tấm này sang tấm khác.

Yêu cầu
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Công suất laser Đầu cắt Chiều dày cắt (MS) Chiều dày cắt (SS) Mẫu Working Size
6 kW Máy cắt chuyên nghiệp 25 mm 16 mm 3700Dx15M 3100 x 12500
6 kW Máy cắt chuyên nghiệp 25 mm 16 mm 3150Dx15M 2550 x 12500
6 kW Máy cắt chuyên nghiệp 25 mm 16 mm 2650Dx15M 2050 x 12500
4 kW Máy cắt ánh sáng 24 mm 12 mm 3700Dx15M 3100 x 12500
4 kW Máy cắt ánh sáng 24 mm 12 mm 3150Dx15M 2550 x 12500
4 kW Máy cắt ánh sáng 24 mm 12 mm 2650Dx15M 2050 x 12500
3 kW Máy cắt ánh sáng 20 mm 10 mm 3700Dx15M 3100 x 12500
3 kW Máy cắt ánh sáng 20 mm 10 mm 3150Dx15M 2550 x 12500
3 kW Máy cắt ánh sáng 20 mm 10 mm 2650Dx15M 2050 x 12500
2 kW Máy cắt ánh sáng 16 mm 8 mm 3700Dx15M 3100 x 12500
2 kW Máy cắt ánh sáng 16 mm 8 mm 3150Dx15M 2550 x 12500
2 kW Máy cắt ánh sáng 16 mm 8 mm 2650Dx15M 2050 x 12500
1.5 kW Máy cắt mini 13 mm 6 mm 3700Dx15M 3100 x 12500
1.5 kW Máy cắt mini 13 mm 6 mm 3150Dx15M 2550 x 12500
1.5 kW Máy cắt mini 13 mm 6 mm 2650Dx15M 2050 x 12500
1 kW Máy cắt mini 10 mm 5 mm 3700Dx15M 3100 x 12500
1 kW Máy cắt mini 10 mm 5 mm 3150Dx15M 2550 x 12500
1 kW Máy cắt mini 10 mm 5 mm 2650Dx15M 2050 x 12500