Máy cắt plasma / khí CNC của chúng tôi có đa chức năng, chúng tôi có thể kết hợp cắt tấm và cắt ống, bao gồm đầu vát, còn có thể kết hợp đầu khoan. Hơn nữa có thể thực hiện khoan, ta-rô, và khi khoan, trục chính sẽ kẹp giàn, và kẹp cả hai bên đường ray để đảm bảo máy ổn định trong quá trình khoan.

Yêu cầu
Đặc Điểm Kỹ Thuật Sản Phẩm
Khu vực cắt hiệu quả Tốc độ định vị Định vị chính xác Lặp lại chính xác
3100mm x 12200mm 18000mm/min 0.1 mm 0.1 mm
3100mm x 6100mm 18000mm/min 0.1 mm 0.1 mm
2500mm x 12200mm 18000mm/min 0.1 mm 0.1 mm
2500mm x 6100mm 18000mm/min 0.1 mm 0.1 mm