Máy cắt laser loại bàn CNC của chúng tôi dễ lắp đặt và tương thích với công suất laser từ 1kw đến 6kw. Phạm vi làm việc từ 1,5 x 3 mét cho đến 2,5 x 6 mét. Chúng tôi sử dụng giá đỡ và bánh răng hộp số của Đức chất lượng cao và được lắp với đầu cắt Precitec của Đức. Điều này đảm bảo chất lượng cắt cao và độ chính xác trong nhiều năm tới.

Yêu cầu
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Công suất laser Đầu cắt Chiều dày cắt (MS) Chiều dày cắt (SS) Mẫu Kích thước làm việc
1 kW Mini Cutter 10 mm 5 mm 1530 1500 x 3000
1 kW Mini Cutter 10 mm 5 mm 1560 1500 x 6000
1 kW Mini Cutter 10 mm 5 mm 2060 2000 x 6000
1 kW Mini Cutter 10 mm 5 mm 2560 2500 x 6000
1.5 kW Mini Cutter 13 mm 6 mm 1530 1500 x 3000
1.5 kW Mini Cutter 13 mm 6 mm 1560 1500 x 6000
1.5 kW Mini Cutter 13 mm 6 mm 2060 2000 x 6000
1.5 kW Mini Cutter 13 mm 6 mm 2560 2500 x 6000
2 kW Light Cutter 16 mm 8 mm 1530 1500 x 3000
2 kW Light Cutter 16 mm 8 mm 1560 1500 x 6000
2 kW Light Cutter 16 mm 8 mm 2060 2000 x 6000
2 kW Light Cutter 16 mm 8 mm 2560 2500 x 6000
3 kW Light Cutter 20 mm 10 mm 1530 1500 x 3000
3 kW Light Cutter 20 mm 10 mm 1560 1500 x 6000
3 kW Light Cutter 20 mm 10 mm 2060 2000 x 6000
3 kW Light Cutter 20 mm 10 mm 2560 2500 x 6000
4 kW Light Cutter 24 mm 12 mm 1530 1500 x 3000
4 kW Light Cutter 24 mm 12 mm 1560 1500 x 6000
4 kW Light Cutter 24 mm 12 mm 2060 2000 x 6000
4 kW Light Cutter 24 mm 12 mm 2560 2500 x 6000
6 kW Pro Cutter 25 mm 16 mm 1530 1500 x 3000
6 kW Pro Cutter 25 mm 16 mm 1560 1500 x 6000
6 kW Pro Cutter 25 mm 16 mm 2060 2000 x 6000
6 kW Pro Cutter 25 mm 16 mm 2560 2500 x 6000